Pomiary

Firma 4SOUND dysponuje innowacyjnym sprzętem pomiarowym I klasy dokładności.

Wszelkie pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami. Pomiary prowadzone są w zakresie szeroko pojętej akustyki. Służymy radą przy tworzeniu adaptacji akustycznych wnętrz, szukamy najlepszego sposobu na rozwiązanie danego problemu. Doradzimy w sprawie optymalizacji pomieszczenia do założonych warunków oraz poprawy istniejącego.

W zakresie pomiarów akustycznych oferujemy:

 • pomiary poziomu dźwięku, hałasu zarówno w pomieszczeniach jak i środowisku

 • pomiary hałasu instalacyjnego

 • pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń

 • pomiary czasu pogłosu (RT10, RT20, RT30)

 • pomiary wczesnego czasu pogłosu EDT

 • analizę rozkładu fal stojących w pomieszczeniu

 • pomiary wskaźnika zrozumiałości mowy (STI, RASTI)

 • pomiary wskaźnika wyrazistości dźwięku (D50)

 • pomiary wskaźnika przejrzystości dźwięku (C50, C80)

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

 • pomiary drgań