Budimex logo
Infolinia: 801 011 054
Wyloguj
Budimex logo
Donoria S.A.
ul. Wielkie Garbary 7a,
87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy,
801 011 054 budimexzycie@donoria.pl

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Program ubezpieczeń

Każdy pracownik spółki z Grupy Budimex ma możliwość przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie. Składka się on z programu podstawowego (opłacanego przez pracodawcę) oraz dobrowolnego (składka potrącana z wynagrodzenia pracownika). Tylko pracownik ubezpieczony w programie I ma możliwość skorzystać z programu II dobrowolnego.

Program I
podstawowy

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową przede wszystkim pracownikowi.

W tym programie składkę opłaca Pracodawca. Pracownik ponosi wyłącznie koszt podatku dochodowego i składek odprowadzanych do ZUS. Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Program II
pracowniczy

Jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia oferowanego w Programie I.

Daje możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe świadczenia ubezpieczeniowe. W tym Programie istnieje możliwość wyboru jednego z 3 wariantów ubezpieczenia.

Indywidualna
kontynuacja

Indywidaulna kontynuacja po zakończeniu stosunku pracy

W celu zapoznania się z jej warunkami prosimy o kontakt: Błażej Wdowczyk Specjalista ds. ubezpieczeń na życie

Program I
podstawowy

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową przede wszystkim pracownikowi.

W tym programie składkę opłaca Pracodawca. Pracownik ponosi wyłącznie koszt podatku dochodowego i składek odprowadzanych do ZUS. Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Program II
pracowniczy

Jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia oferowanego w Programie I.

Daje możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe świadczenia ubezpieczeniowe. W tym Programie istnieje możliwość wyboru jednego z 3 wariantów ubezpieczenia.

Indywidualna
kontynuacja

Indywidaulna kontynuacja po zakończeniu stosunku pracy

W celu zapoznania się z jej warunkami prosimy o kontakt: Błażej Wdowczyk Specjalista ds. ubezpieczeń na życie

Zdarzył Ci się wypadek?

Podtrzebujesz świadczenia?

Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez Allianz Życie, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.

Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez Allianz Życie, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.

Świadczenia wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, do którego osoba uprawniona zobowiązana jest dołączyć dokumenty wskazane przez Allianz Życie, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia.

Sprawdź Swoje świadzczenia

Dla pracowników

Sprawdź sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń Twojego ubezpieczenia.

Zapoznaj się z warunkami swojego ubezpieczenia. Wpisując miesięczne wynagrodzenie brutto (stawka zasadnicza + ryczałt za nadgodziny) możesz uzyskać informację na temat sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń Twojego ubezpieczenia.

Moje miesięczne wynagrodzenie brutto

(stawka zasadnicza + ryczałt za nadgodziny)

Program Podstawowy (opłaca Pracodawca):

Program Pracowniczy (opłaca Pracownik):

Składka – Program Podstawowy:
30,06 zł
Składka – Program Pracowniczy:
59,00 zł
Suma:
89,06 zł
Składka opłacana przez Pracodawcę
0,25 zł
Koszt pracownika
1,04 zł

Potrzebujesz pomocy lub więcej informacji!

Skontaktuj się z Nami