Loading...
Witamy, Adam Nowak
Dane KPI sklepów
Szosa Chełmińska /

Kierownik regionu: Adam Nowak

Szczegóły raportu

Rozliczenie zbiorcze

0,64

Obrót na osobę

230 zł

Obrót na regionu osobę

13713,66 zł

Spadek klientów

120

Mar

Spadek klientów

120

Mar

Spadek klientów

120

Mar

Ilość zatrudnionych klientów

120

Mar

Wyniki wizyt
Plan finansowy

Utarg miesięczny

20 000,00 zł