Lorem ipsum dolor sit
empresvia

alistrator ovenara iel statinao prestone ave

Lorem ipsum dolor sit
empresvia

alistrator ovenara iel statinao prestone ave

Lorem ipsum dolor sit
empresvia

alistrator ovenara iel statinao prestone ave

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszczu Gdańskim.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
samopomocową, pozarządową, niedochodową.
KRS
0000325123
Naszym celem jest

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)


Naszą misją jest

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Jak nas wspierać?

Wpieranie może być przyjemne i użyteczne dla obdarowanego, jak i darczyńcy. Zachęcamy Państwa do włączania się do takich działań. Można wspomóc naszych podopiecznych na wiele sposobów:

- przekazując 1% swojego podatku (KRS 0000325123),
- wpłacając dobrowolną kwotę na konto naszej organizacji,
- przekazując darowiznę rzeczową,

Aktualności

Nowości, wydarzenia, projekty

1% PIT dla PSONI

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Możesz nas wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego. Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz nasz numer KRS.

Jeden procent twojego podatku pomoże nam finansować rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną i przyczyni się do przygotowania ich do samodzielnego życia oraz integracji społecznej.