Skontatuj się z nami
Tomasz Owczarek
698 640 310 szturchnij@szturchnij.pl

Szturchamy w dobrą stronę

Szturchnięcie (ang. „nudge”) to impuls do pozytywnej zmiany naszych zachowań. Koncepcja „nudgingu” łączy w sobie wiedzę z ekonomii behawioralnej, psychologii, socjologii, designu.
Proponuje pozytywne wzmocnienia, zmiany w środowisku fizycznym i pośrednie sugestie jako sposoby kształtowania zachowań i podejmowania decyzji przez grupy lub osoby.
Popularyzatorami koncepcji są profesorowie Richard Thaler i Cass Sunstain autorzy książki „Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia”

Misja Stowarzyszenia Szturchnij.pl

Z pasją poszukujemy sposobów na wspieranie pozytywnych zmian w otoczeniu społecznym i biznesowym Popularyzujemy wiedzę z ekonomii behawioralnej, psychologii, socjologii, designu. Eksperymentujemy, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. Swoją wiedzą wspieramy jednostki, grupy, organizacje, instytucje, Integrujemy środowiska naukowe, społeczne i biznesowe

statut Stowarzyszenia Szturchnij.pl

Co robimy

Behawioralne interwencje publiczne

Jak zwiększyć aktywność obywatelską? Jak zachęcić ludzi do segregowania śmieci, zniechęcić do parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych, przekonać do korzystania ze środków transportu miejskiego?

Stowarzyszenie Szturchnij.pl chce swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać inicjatywy lokalne i krajowe w projektowaniu efektywnych rozwiązań w obszarach bezpieczeństwa, zdrowia, finansów, ochrony środowiska, różnorodności, edukacji.

Behawioralne interwencje publiczne

Jak zwiększyć aktywność obywatelską? Jak zachęcić ludzi do segregowania śmieci, zniechęcić do parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych, przekonać do korzystania ze środków transportu miejskiego?

Stowarzyszenie Szturchnij.pl chce swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać inicjatywy lokalne i krajowe w projektowaniu efektywnych rozwiązań w obszarach bezpieczeństwa, zdrowia, finansów, ochrony środowiska, różnorodności, edukacji.

WIĘCEJ

Szturchańce

  • 10.10.2019
  • Gdańsk
  • 10:00

Konferencja

Sit empresiva alistro nova amoreate empresiva alistro
nova amoreate alistro nova amoreate

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

socjolożka, działaczka społeczna, menadżerka. Zajmuje się pracą z ludźmi narażonymi na wykluczenie, doświadczającymi barier w dostępie do usług. Pracowała między innymi jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 w Spółce PL.2012. „Pracując ze społecznościami często słyszę, jak ludzie zmagają się z emocjami, niemocą, mimo, że rozumieją, co powinni zrobić, żeby sobie i innym pomóc. Trudno jest się przełamać, konsekwentnie zmieniać swoje nawyki, wyjść ze swoich skorup. Nudging jest pomysłem na wsparcie społeczności w przełamaniu impasu, w którym tkwią mimo różnych narzędzi, które maja w swoim zasięgu.”